How?

Permacultuur

La permaculture est avant tout une philosophie de vie basée sur une série de prises de conscience tel que: nos actes ont des conséquences à long terme;  le partage, l’échange, l’entraide, la convivialité et l’esprit d’équipe sont essentiels.

Het basisprincipe van permacultuur is het ontwikkelen van levensstijlen en werkwijzen die het milieu niet schaden en economisch levensvatbaar zijn, die de eigen behoeften ondersteunen, die geen misbruik maken van mensen of andere levende organismen, die het land niet vervuilen en daardoor op lange termijn duurzaam zijn.

L’adversaire devient un atout, tout peut-être utilisé de manière positive. Une harmonie avec la nature ne peut s’atteindre qu’en abandonnant l’idée que nous lui sommes supérieurs.

La méthode consiste à attirer le plus de participants possibles (oiseaux, insectes, animaux, flore, champignons). Le sol doit être à ce titre traité comme un organisme vivant, jouant le rôle principal pour dynamiser toute cette diversité.

Het doel wordt bereikt wanneer de maximaal mogelijke biomassa en de rijkste biodiversiteit worden verkregen, met een sterke en veerkrachtige werking, met beperkte menselijke tussenkomst om de kenmerken van elk element van het geheel te behouden (boomgaard, hout, vijver, weide, enz.).

Principe 1: observeer en handel ernaar
Principe 2: vang energie en sla ze op
Principe 3: zorg voor opbrengst
Principe 4: gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling
Principe 5: gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten
Principe 6: produceer geen afval, maak kringlopen
Principe 7: ontwerp van (natuurlijke) patronen naar detail
Principe 8: verenig eerder dan te scheiden
Principe 9: gebruik kleine en trage oplossingen
Principe 10: gebruik en waardeer diversiteit
Principe 11: gebruik randen en waardeer het marginale
Principe 12: antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van

Nuttige links – Liens utiles

Natuurpunt https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-rode

Tomorrode www.tomorode.be

L’épicerie Solidaire – Solidariteitskruidenier https://www.facebook.com/groups/2343691525935970

Clean R(h)ode : https://www.facebook.com/groups/1033834200335151/

Bois de Rode Bos – www.boisderodebos.be

Ferme de Lansrode www.lafermedelansrode.com

La Ruche qui dit Oui! https://laruchequiditoui.be/


Boeren en buren  https://boerenenburen.be/

Agentschap Natuur en Bos https://www.natuurenbos.be